<
     
     
 
     
     
 
     
     
     
หมายเหตุ :
 
  • ทุกห้องพักรวมอาหารเช้า รับประทานที่ห้องอาหารอมรรักษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น.
  • Check in เวลา 14.00 น. และ Check out 12.00 น. (หาก Check out เกินเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 12.00 - 16.00 น.
  ลูกค้าต้องชำระ 50% ของค่าห้อง และตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป ลูกค้าต้องชำระค่าห้องเต็มจำนวน)
  • การชำระเงิน = จองห้องพักล่วงหน้า ชำระ 30% ของค่าห้องเต็มจำนวน และชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าพักเพื่อรับกุญแจ
  • การชำระเงิน = จองห้องพักล่วงหน้า ชำระ 30% ของค่าห้องเต็มจำนวน และชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าพักเพื่อรับกุญแจ
  • อาหารเช้าเวลา : 07.00 - 10.00 น.