ติดต่อเรา Contact Us
     
  โรงแรมอมรักษ์ (Amonruk Hotel) Amonruk Hotel
  เลขที่ : 3/3 ถนนเหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 No. 3/3 Muang Hit Rd., Nai Wiang, Phrae 54000
  เบอร์โทร :054-524765, 088-7767535 (สาขา 1) Tel : 054-524765, 088-7767535 (branch 1)
  เบอร์โทร : 088-7767575 (สาขา 2) Tel : 088-7767575 (branch 2)
  แฟกซ์ : 054 524 101 Fax : 054 524 101
  อีเมล์ : amonrukhotel@hotmail.com E-mail : amonrukhotel@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.amonrukhotel.com Website : www.amonrukhotel.com
     

ขยายดูแผนที่ของโรงแรมอมรรักษ์