โรงแรมอมรักษ์ (Amonruk Hotel) Amonruk Hotel
เลขที่ : 3/3 ถนนเหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 No. 3/3 Muang Hit Rd., Nai Wiang, Phrae 54000
เบอร์โทร : 054-626342, 086-4770779 (สาขา 1) Tel : 054-626342, 086-4770779 (branch 1)
เบอร์โทร : 054-533168-9, 088-7767535 (สาขา 2) Tel : 054-533168-9, 088-7767535 (branch 2)
แฟกซ์ : 054 524 101 Fax : 054 524 101
อีเมล์ : amonrukhotel@hotmail.com E-mail : amonrukhotel@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.amonrukhotel.com Website : www.amonrukhotel.com
FB :โรงแรมอมรรักษ์ Amonruk Hotel Phrae FB :โรงแรมอมรรักษ์ Amonruk Hotel Phrae
Line : @amonrukhotel Line : @amonrukhotel
   


ขยายดูแผนที่ของโรงแรมอมรรักษ์